Skolor

Skolgrupper från förskolan till Universitetet är varmt välkomna att besöka och samarbeta kring våra utställningar. I samband med ett samarbete har ni möjligheten att välja mellan fyra olika upplägg.

Resebidrag för Grundskolor
Värmländska grundskolor utanför Sunne kommun kan få ett resebidrag för resan till och från Alma Löv som finansieras genom ett stöd från Region Värmland. Ange gärna på kontaktformuläret under meddelande om din skola vill ta del av detta bidrag.

Museiprogram för skolor

Skolpersonalen vägleds av en museipedagog vid förberedelser, genomförande och efterarbete av ett välstrukturerat museiprogram som är kopplat till läroplanen. Här läser du mer om museiprogrammet ”The Power of Imagination”.

Max 60 pers / vecka 17-43

Museibesök och aktivitet

Gruppen besöker Alma Löv museum under handledning av en museipedagog. Utformning av aktiviteten anpassas efter gruppens önskemål och förutsättningar.
Max 60 pers / vecka 17-43

Museibesök och samtal

Gruppen besöker Alma Löv museum och får en interaktiv guidad visning av en museipedagog. Samtal kring utvalda konstverk sker utifrån en beprövad samtalsstrategi. Utformning kan anpassas efter gruppens önskemål och förutsättningar.

Max 25 pers / vecka 17-43

Museibesök på egen hand

Gruppen besöker Alma Löv museum på egen hand utan museets handledning.


Max 60 pers / vecka 24-34

Harald Raaijmakers

Museipedagog

För bokning, offert och frågor:

Fyll i detta kontaktformulär för skolor.

eller

Kontakta museipedagogen direkt på:
harald.raaijmakers@almalov.se
072-5523311

Skolor

Skolgrupper från förskolan till Universitetet är varmt välkomna att besöka och samarbeta kring våra utställningar. I samband med ett samarbete har ni möjligheten att välja mellan fyra olika upplägg.

Resebidrag för Grundskolor
Värmländska grundskolor utanför Sunne kommun kan få ett resebidrag för resan till och från Alma Löv som finansieras genom ett stöd från Region Värmland. Ange gärna på kontaktformuläret under meddelande om din skola vill ta del av detta bidrag.

Museiprogram för skolor

Skolpersonalen vägleds av en museipedagog vid förberedelser, genomförande och efterarbete av ett välstrukturerat museiprogram som är kopplat till läroplanen. Här läser du mer om museiprogrammet ”The Power of Imagination”.

Max 60 pers / vecka 17-43

Museibesök och aktivitet

Gruppen besöker Alma Löv museum under handledning av en museipedagog. Utformning av aktiviteten anpassas efter gruppens önskemål och förutsättningar.

Max 60 pers / vecka 17-43

Museibesök och samtal

Gruppen besöker Alma Löv museum och får en interaktiv guidad visning av en museipedagog. Samtal kring utvalda konstverk sker utifrån en beprövad samtalsstrategi. Utformning kan anpassas efter gruppens önskemål och förutsättningar.

Max 25 pers / vecka 17-43

Museibesök på egen hand

Gruppen besöker Alma Löv museum på egen hand utan museets handledning.

Max 60 pers / vecka 24-34

Harald Raaijmakers

Museipedagog

För bokning, offert och frågor:

Fyll i detta kontaktformulär för skolor.

eller

Kontakta museipedagogen
direkt på
:
harald.raaijmakers@almalov.se
072-5523311