The Power of Imagination

When Art meets Science

Alma Lövs Museiprogram för Skolor

Vi välkomnar värmländska grundskolor och gymnasier att delta i Alma Löv museums pedagogiska program the Power of Imagination. Ett museiprogram där fantasi och förståelse förstärker varandra i elevernas kreativa utforskningar av samtida konst med naturvetenskapliga motiv.

”Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden som möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet(L. Vygotskij, 1934).”

Trots föreställningsförmågans avgörande roll i förståelse av vår omvärld minskar utrymmet att fantisera i klassrummet med ökande ålder. The Power of Imagination öppnar möjligheter i skolans täta schema att delta i ett förstrukturerat partnerskap med syftet att elever får uppleva hur konstnärliga uttryck granskar de känslomässiga sidorna av naturvetenskaplig kunskap.

I museiprogrammet samarbetar skol- och museipersonal under tre olika tillfällen (se nedan) på skolan och museet för att vägleda elevernas nyfikenhet, fantasi samt empatiska och kritiska förmågor. Museiprogrammets beprövade pedagogik är baserad på elevstyrda analyser och skapande av konstverk. I dessa kreativa lärprocesser får elever möjligheten att ifrågasätta och diskutera visualiseringar av naturvetenskapliga och filosofiska teman. Museiprogrammet kulminerar i en konstutställning där föreställningsförmågan och kunskap förenas i elevernas egna konstverk.

Museiprogrammet är utformat som ett komplement till undervisningen på skolan och överlappar med läroplanens värdegrundskapitel samt det centrala innehållet i olika kursplaner som bild, biologi, matematik, samhällskunskap och svenska. Alma Lövs museiprogram leds av en legitimerad museipedagog (forskare vid KAU, samt fd gymnasie- och högstadielärare) som ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av varje fas. Vid bokning får deltagande personal en lärarhandledning som omfattar korta detaljerade beskrivningar av museiprogrammets upplägg, instruktioner till aktiviteter samt digitalt presentations- och elevmaterial.

Museiprogrammets valbara teman:

 • Animal exploitation: om användning av djur i dagens samhälle.

 • Evolution or creation: om evolutionsteorin och kreationism i modern tid.

 • Alien invasion: om invasiva arter, klimatförändring och ekologisk hållbarhet.

 • Genetic modification: om genernas betydelse i samtid och framtid.

 • Digital identification: om hur sociala normer påverkar vår identitet i ett digitalt samhälle.

 • Symbols and abstraction: om abstraktionens betydelse i konst, vetenskap och matematik.

Museiprogrammet går att boka från vecka 17-43. Klassernas transport är skolans eget ansvar och en kostnad som kan inkluderas i ansökan för skapande skola. Vid intresse av deltagande i Alma Lövs museiprogram skickas ett anpassat kostnadsförslag efter skolans förutsättningar.

Harald Raaijmakers

Museipedagog

För bokning, offert och frågor:

Fyll i detta kontaktformulär för skolor.

eller

Kontakta museipedagogen direkt på:
harald.raaijmakers@almalov.se
072-5523311

The Power of Imagination

When Art meets Science

Alma Lövs Museiprogram för Skolor

Vi välkomnar värmländska grundskolor och gymnasier att delta i Alma Löv museums pedagogiska program the Power of Imagination. Ett museiprogram där fantasi och förståelse förstärker varandra i elevernas kreativa utforskningar av samtida konst med naturvetenskapliga motiv.

”Fantasin är grunden för varje kreativ aktivitet inom alla kulturens områden som möjliggör det konstnärliga, vetenskapliga och tekniska skapandet(L. Vygotskij, 1934).”

Trots föreställningsförmågans avgörande roll i förståelse av vår omvärld minskar utrymmet att fantisera i klassrummet med ökande ålder. The Power of Imagination öppnar möjligheter i skolans täta schema att delta i ett förstrukturerat partnerskap med syftet att elever får uppleva hur konstnärliga uttryck granskar de känslomässiga sidorna av naturvetenskaplig kunskap.

I museiprogrammet samarbetar skol- och museipersonal under tre olika tillfällen (se nedan) på skolan och museet för att vägleda elevernas nyfikenhet, fantasi samt empatiska och kritiska förmågor. Museiprogrammets beprövade pedagogik är baserad på elevstyrda analyser och skapande av konstverk. I dessa kreativa lärprocesser får elever möjligheten att ifrågasätta och diskutera visualiseringar av naturvetenskapliga och filosofiska teman. Museiprogrammet kulminerar i en konstutställning där föreställningsförmågan och kunskap förenas i elevernas egna konstverk.

Museiprogrammet är utformat som ett komplement till undervisningen på skolan och överlappar med läroplanens värdegrundskapitel samt det centrala innehållet i olika kursplaner som bild, biologi, matematik, samhällskunskap och svenska. Alma Lövs museiprogram leds av en legitimerad museipedagog (forskare vid KAU, samt fd gymnasie- och högstadielärare) som ansvarar för planering, genomförande och utvärdering av varje fas. Vid bokning får deltagande personal en lärarhandledning som omfattar korta detaljerade beskrivningar av museiprogrammets upplägg, instruktioner till aktiviteter samt digitalt presentations- och elevmaterial.

Museiprogrammets valbara teman:

 • Animal exploitation: om användning av djur i dagens samhälle.

 • Evolution or creation: om evolutionsteorin och kreationism i modern tid.

 • Alien invasion: om invasiva arter, klimatförändring och ekologisk hållbarhet.

 • Genetic modification: om genernas betydelse i samtid och framtid.

 • Digital identification: om hur sociala normer påverkar vår identitet i ett digitalt samhälle.

 • Symbols and abstraction: om abstraktionens betydelse i konst, vetenskap och matematik.

Museiprogrammet går att boka från vecka 17-43. Klassernas transport är skolans eget ansvar och en kostnad som kan inkluderas i ansökan för skapande skola. Vid intresse av deltagande i Alma Lövs museiprogram skickas ett anpassat kostnadsförslag efter skolans förutsättningar.

Harald Raaijmakers

Museipedagog

För bokning, offert och frågor:

Fyll i detta kontaktformulär för skolor.

eller

Kontakta museipedagogen
direkt på
:
harald.raaijmakers@almalov.se
072-5523311