Om Alma Löv

Om Alma Löv

Alma Löv Museum är ett samtidskonstmuseum som består av ett tiotal paviljonger utspridda i naturen och den stora huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat med tre våningar var det finns både teatersalong, utställningssalar och café. 

Sedan 1998 har Alma Löv Museum presenterat utställningar med konstnärer från olika länder med olika bakgrund; vissa i början av sina konstnärskap, konsthögskolestudenter tillsammans med väletablerade konstnärer. Ett lågbudgetprojekt med ambitionen att med enkla medel genomföra projekt som är angelägna och intressanta med hög konstnärlig kvalitet. Marc Broos drev Alma Löv i tretton år och genom den outgrundliga omsorg han gav Alma Löv blev projektet aldrig anonymt; en institution utan avsändare, utan ett livsverk med personligt avtryck. 2014 övertog dottern Stella Broos projektet och sedan dess har både skaparverkstad för barn och en permanent scen för konserter och evenemang tilkommit.

Att visa och tillgängliggöra samtidskonst på landsbygden är en av de drivkrafter som håller projektet vid liv. Samt att vara en plats både för eftertanke, nya perspektiv och provokation. En fristad där konsten kan upplevas i nära relation och gärna i interaktion med publiken. Där det ljusa och mörka möts eller hänger ihop, där oväntade möten kan uppstå. Där det etablerade möter det nya. Där de redan invigda möter de som upplever konsten för första gången. En mötesplats och experimentverkstad där konsten, naturen, tekniken och människan förenas. Stämningen på platsen har en avgörande betydelse både för oss och publiken.

Under uppbyggnaden av ett projekt vet man inte var det landar och inte heller vilka effekter det kommer att ge. Det är omöjligt att i förväg förutse vilken riktning projektet tar. Det är många olika aspekter som påverkar och man tar sidospår, förkastar tidigare idéer och det uppstår något nytt. Denna frihet medför en kreativ process som är nödvändig och ger vingar till andra vyer. Dynamiken skapar förutsättningar för det oväntade att uppstå, vilket är relaterat till den yttre världen. I tider av distansering, förvirring, politisk oro och flyktighet kan konsten spela en viktig roll. För försöken att tolka vår samtid, söka identitet, att skildra och gestalta, skapa mening, men även genom dess blotta existens. Konstnärerna är ofta de som har en förmåga att ställa frågor och visa upp en spegel mot vår samtid och oss själva. Den yttre och inre världen är förenade. Det lokala och det globala. Det politiska och personliga.  Allt är i ständig rörelse och förändring och var vi befinner oss nu är inte detsamma som imorgon.

På Alma Löv Museum tilldelas varje konstnär ett eget utrymme; en sal i Paleis Oranjestraat, en paviljong ute på ängen eller i skogsdungen. I alla olika utrymmen presenteras separata utställningar, men det övergripande temat omfamnar alla. Det kan spreta vilt åt olika håll och det som visas har olika uttryck och tematik, och ibland ingen tydlig gemensam nämnare. Men nya kopplingar och nya meningar kan uppstå och länkas samman.  

Bredvid den tillfälliga utställningen visas en permanent samling som utgör en del av Alma Lövs själ och kärna. Ett av de första verken finns fortfarande kvar; fotografen Staffan Jofjells ljud –och fotoinstallation i skogsbaracken från 1998 med ett fiktivt kärleksmöte mellan en tysk kvinna och en man från Honduras. Andra verk har tillkommit under åren; Jonas Liveröds ”Cult of the bigtime sensorial” som pryder ingången till Paleis Oranjestraat, Lars Brunströms långsamt älskande kaniner samt ett fyra meter högt ben i brons av den holländska konstnären Henk Visch. Sonja Nilssons tredimensionella videoverk i containern där hon själv dansar till Q Lazzarus sång ”Good Bye Horses”, Bo Christian Larssons poetiska kapell med tysta ringklockor, Roland Perssons surrealistiska dröminstallation ”Pool Party under the stars” mfl.

Bredvid utställningarna som förnyas varje sommar arrangeras även konserter och andra kulturevenemang.

Varmt välkommen att besöka oss!

Stella Broos,
Konstnärlig ledare