19.06 – 29.08.2021

as time goes by

as time goes by

Medverkande konstnärer
Andreas Bennin, Carin Ellberg, Hertha Hanson, Astrid Kruse Jensen, Staffan Jofjell, Katarina Löfström, Nazanin Raissi, Anna-Karin Rasmusson, Per Svensson och Association for Social Contribution

Samarbetsprojekt
Dansbanan – konstnärlig idé och ledning Anna Asplind (i samarbete med Rural Movements)
Meeting of minds – curator Abir Boukhari (i samarbete med Konstfrämjandet)
Skogen mellan oss – medverkande Andreas Bennin (i samarbete med Konstfrämjandet)
ÄRR – Åsa Kalmér och Jörgen Hjerdt (i samarbete med Abecita Popkonst och Foto)

I år arrangerar Alma Löv utställningen As Time Goes By med ett tiotal samtida konstnärer och en rad samarbeten som ingår i en mångskiftande presentation. Varje konstnär och projekt har tilldelats en egen sal i huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat eller paviljong ute i naturområdet där de presenterar separata utställningar. Det är oundvikligt att inte relatera till vår nuvarande tillvaro som präglas av distansering, förlust och nedstängning, vilket kan associeras till årets utställningstitel. Pandemin har gjort oss uppmärksamma på tidens gång genom att världen har försatts i ett slags vänteläge. Men – när tiden stannar upp kan vi ibland bli uppmärksamma på något nytt eller få syn på vad vi längtar efter. Samtidigt har medvetenheten om livets förgänglighet och underkastelsen till tidens gång framträtt allt tydligare. Indelningen av tid gör det möjligt att begripa och hantera omvärlden, men pandemin har skapat en känsla av desorientering och förvirring när framtiden känns oviss och inte kan planeras in i vår tidsberäkning. Utställningen As Time Goes By är däremot inte anpassad som en kommentar på pandemin, utan snarare går tid som ett ledmotiv genom alla utställningar. 

I utställningen återkommer olika aspekter av tid som berör tidlösa landskap och rum, alkemiska universum och undersökningar av naturen. Moderskap, människans otillräcklighet och mentala inre rum. Minnesplatser i drömmar, medvetandet och verkligheten. Tillbakablickar och minnen. Kunskapens gräns och frågor om evighet. Tidsnöden och förberedelser inför tidens slut. Utställningen ger en mångfacetterad skildring av vad det innebär att vara människa i en komplex och föränderlig värld.  Många verk har inspirerats av platsen och växt fram i dialog med atmosfären och arkitekturen i utställningsrummet. Konstnärerna ges stor frihet att utforma utställningarna och på olika sätt samspela med omgivningen utan begränsningar. Naturen, konsten och tekniken förenas sida vid sida och interagerar med varandra. Olika konstnärliga uttryck möts och ger besökaren en helhetsupplevelse. I utställningen visas skulptur, installation, videoverk, måleri, fotokonst, med både svenska och internationella konstnärer. 

I samarbetsprojekten relateras tid till människans påverkan av omgivningen och miljön i Skogen mellan oss. Kroppens förändringar i Åsa Kalmer och Jörgen Hjerdts projekt om bröstcancer i utställningen Ärr. En ny introduktion av den historiska dansbanan i koreografen Anna Asplinds interaktiva dansinstallation. I ett inspelat zoom-möte beskriver en grupp konstnärer sin upplevelse av förändringen av tid det senaste året i projektet Meeting of Minds.

Öppettider och info
Alma Löv Museum ligger i Östra Ämtervik, Värmland
Museet håller öppet 11.00-17.00 dagligen 19 juni – 29 augusti.
OBS endast förbokning av besök!

Om museet
Sedan Alma Löv Museums uppstart 1998 har museet visat konstprojekt med ett fokus på att skapa en plattform för experiment, det avvikande och en plats med stor konstnärlig frihet. På området finns ett tjugotal arkitektoniska paviljonger i ett stort naturområde och huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat; en ombyggd lada, på tusen kvadratmeter med flera våningar och salar med café, teatersalong och skaparverkstad. Museet sträcker sig över ett stort parkliknande område med skulpturer och installationer. Museet består av en permanent konstsamling och presenterar varje säsong en omfattande tillfällig utställning med både internationella och svenska konstnärer. 

Om Covid-19 och åtgärder
Med tanke på covid-19 var det länge osäkert om museet skulle öppna i år, men platsens förutsättningar med ett stort utomhusområde, samt flera byggnader och salar motiverade beslutet att öppna upp årets utställning As Time Goes By i en tid då konstens behövs som allra mest. Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande covid-19. Vi infört förbokning av entré så vi kan förekomma trängsel och att för många besökare kommer samtidigt. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att minska smittspridningen genom mer frekvent städning och vi ställer ut handsprit på olika platser. Vi ber även alla besökare att hålla ett avstånd av minst 1,5 meter till varandra och att inte besöka oss om man har några symtom på sjukdom.

Du måste förboka biljetter innan ditt besök.