Skogen Mellan Oss

Skogen Mellan Oss

I samarbete med Konstfrämjandet

Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer,
föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

Projektet Skogen mellan oss stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. Med en gemensam identitet kommer Konstfrämjandets distrikt att sprida händelser såsom utställningar, föreläsningar och workshops över ett stort geografiskt område.

Skogen mellan oss hoppas att projektet inspirerar civilsamhälle och beslutsfattare till diskussioner om kulturens strukturer på landsbygden. Genom temat lyfts samtidigt frågor kring skogen som plats för alltifrån exploatering, produktion och rekreation till migration, historia, mystik och hem.

I Värmland startar projektet i februari med ett Open Call där tre konstnärer bjuds in till konstläger på f.d skogsforsk. i Brunsberg, Arvika Kommun. Den f.d  Skogsforskningsstationen blir basen för Skogen mellan oss i Värmland med utställningar och tematiska Skogstorg. Performancegruppen Otalt medverkar med  “Women walking talking grieving”, vandringar och dokumentation i naturreservat. Tematiska skogsutställningar arrangeras på Bergslagsgatan 11 i Karlstad under våren och hösten 2021 och inom projektet arrangeras även bokcirklar.

I naturområdet på Alma Löv byggs ett tältläger upp för konst och möten som en del av projektet Skogen mellan oss. Konstfrämjandet arrangerar utställningen Divided landscape med Andreas Bennin som visas inne i militärtältet under sommarutställningen på museet.

Läs mer om allt som händer inom projektet:
www.skogenmellanoss.se

Du måste förboka biljetter innan ditt besök.