Present Nature

Present Nature

17.06 – 27.08.2023

Medverkande konstnärer
Khadim Ali, Tone Bjordam, Marta Bogdańska, Karin Broos, Daniel Diamant, Ann Frössén, Peter Johansson, Mattias Klum, Roland Persson, Julia Selin, Ulrika Sparre, Matti Sumari, Margot Wallard, ASC

Under utställningsperioden visas även ljudverket Slottets Divan av Christofer Bocker.

Alma Löv Museum of Unexp. Art presenterar varje sommar en omfattande grupputställning med samtida svenska och internationella konstnärer. I årets konstprojekt Present Nature medverkar fjorton konstnärer från sex länder som utifrån olika infallsvinklar belyser natur och närvaro. Varje konstnär har tilldelats separata utställningssalar i Alma Lövs huvudbyggnad och paviljonger där videoverk, platsspecifika installationer, måleri, fotografi, textilkonst och skulpturer visas. Också i naturområdet utomhus visas nya storskaliga installationer. De olika utställningarna presenterar en stor variation av ingångar till naturtemat. Det kan handla om om enzymer, mikroorganismer och svampar, om djurens villkor, klimatförändringar, biodiversitet och livets förgänglighet.

Var fäster vi vår blick och vart riktar vi vår uppmärksamhet i en tid som är fylld av intryck och flyktighet och som sällan ger utrymme att stanna upp? Utställningens titel Present Nature syftar på hur natur gestaltas och görs närvarande genom konstnärliga uttryck. Men ordet Present kan också relateras till den nutid vi befinner oss i där klimatförändringar och hotet mot biologisk mångfald kastar en skugga över hela vår planet. Effekterna av den höjda temperaturen är en av vår tids största ödesfrågor som trots fakta, kunskap och larmrapporter verkar vara den mest svårlösta. Men klimatfrågan måste ses i ljuset av en djupare förståelse för hur allt hänger samman. I ett konsumtionssamhälle som utarmar naturens resurser och förstör arters naturliga livsmiljöer är kanske den mest angelägna frågan vad som krävs för att vi ska förändra våra liv och förhållningssätt.

Naturen skildras och förstås oftast i första hand utifrån människans egna existens, utifrån de behov eller begär som uppstått i våra samhällen och kulturer. Men vilka möjligheter uppstår om människan förskjuts från sin privilegierade plats i en hierarki av livsformer, om olika skeenden, natur och historia skildras utifrån andra perspektiv än det människo-centrerade?

I flera av utställningarna som ingår i projektet Present Nature synliggörs naturliga strukturer som vi inte alltid är medvetna om; mönster och detaljer som kräver att vi zoomar in eller tittar närmare: rörelser och biologiska processer som pågår, mikroorganismer, bakterier och enzymer som inte är synliga för blotta ögat. Vi blir uppmärksamma på såväl icke-levande som levande organismer som annars undflytt vår varseblivning.

Syftet med utställningen är att skapa utrymme för konstupplevelser som ger en förhöjd känsla av närvaro, och som kan förändra vårt sätt att se och känna inför den gemensamma värld vi lever i. Den värld vi delar med djur, växter och icke-levande material som bergarter och kristaller.

Öppettider och info
Alma Löv Museum ligger i Östra Ämtervik, Värmland
Museet håller öppet 11.00 – 17.00 dagligen 17 juni – 27 augusti.
Vi har även öppet helgdagar.

Om museet
Sedan Alma Löv Museums uppstart 1998 har museet visat konstprojekt med ett fokus på att skapa en plattform för experiment, det avvikande och en plats med stor konstnärlig frihet. På området finns ett tjugotal arkitektoniska paviljonger i ett stort naturområde och huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat; en ombyggd lada, på tusen kvadratmeter med flera våningar och salar med café, teatersalong och skaparverkstad. Museet sträcker sig över ett stort parkliknande område med skulpturer och installationer. Museet består av en permanent konstsamling och presenterar varje säsong en omfattande tillfällig utställning med både internationella och svenska konstnärer.

Alma Löv Museum of Unexp. Art riktar ett varmt tack till alla
bidragsgivare som möjliggjort årets konstprojekt Present Nature.

The Barbro Osher Pro Suecia Foundation
IASPIS Konstnärsnämnden
Konstfrämjandet Värmland
Polska Institutet Stockholm
Region Värmland
Sunne Kommun