Fjärran hem

Fjärran hem

Litteraturprogram med Wera von Essen & Lars Andersson
Tid: 11 juli 15.00-17.00 inkl paus
Programmet pågår cirka 2×45 min 
Entré: fri entre. (Fika i pausen köps på plats.)
 
 
Under 2024 arrangeras en litterär samtalsserie kring temat hem som anknyter till Alma Lövs utställnings ”A Place to Call Home” som relaterar just till temat hem — och till angränsande motiv som hemlöshet, hemsökelser och hemlängtan. 
 
Vid första tillfället har vi bjudit in Wera von Essen och Lars Andersson till ett samtal om hemmet i litteraturen med ett fokus på Lars Anderssons bok ”Romanen om Hedås” och Wera von Essens senaste bok ”En emigrants dagbok.” Vad blir synligt för den som betraktar platser och hem med en utanförståendes blick? Författarna inviteras dessutom till att reflektera kring hur de genom till synes diametralt motsatta litterära strategier — dagbokens kompromisslösa ärlighet och den historiska romanens brett anlagda fiktionsprosa — söker ett existentiellt hem i språket.
 
Wera von Essen – En emigrants Dagbok
”Jag har längtat så efter det här formatet, längtat ihjäl mig efter den här sortens dagbok. Jag har saknat att skriva generöst och prestigelöst, har inte klarat att göra det sedan jag gav ut Dagboken. Den bemöttes med så mycket raljans att jag fick en brännskada som ännu inte har läkt.”
Så formulerar Wera von Essen, en av de centrala rösterna i den yngre svenska prosan, sin återkomst till dagboksgenren på första sidan i En emigrants dagbok. Hon fick ett omedelbart genombrott med En debutants dagbok 2018, som belönades med Borås Tidnings debutantpris 2019.
 
I den nya boken är det en etablerad författare som har ordet, men med samma prövande blick, samma kompromisslösa vilja att gå på djupet vad gäller tro, skrivande, kärlek. Hon lever sitt liv mellan två världsdelar, i Sverige och Brasilien, och granskar tillvaron i båda länderna med den utanförståendes blick.
 
Lars AnderssonRomanen om Hedås
Fram genom fyra sekler, över nästan tusen sidor, myllrar de döda anförvanternas öden och liv i Lars Anderssons mäktiga roman om bondbyn Hedås vid Klarälven i Värmland. I första delen från 2008, Ljus från ingenstans, tar generationerna långt bak spjärn mot varann, i kärlek eller i vrede – i ensamhet glöder de enskilda liven.
 
I andra delen, De levandes land från 2012, saktar romanen in och omsluter i stort sett den livstid som var författarens farmors. Då knyts byn in i den tid som nyss har flytt. Strejkbrytare fraktas uppför älven och traktens baptister nedstiger i samma älv; brev anländer från ett ockuperat Norge, och en kvinna som ”varit inom filmen” återbesöker byn med det gåtfulla påståendet: ”Vi ska bli synliga för oss själva.” Fortfarande rör sig de ofödda och de osedda som i en sakta ringdans på Klarälvens botten. Men av tre styvsöner som sökt framtiden i en fabriksstad på amerikanska prärien tog den enes liv slut i Rock River. 
 
Det är i år 50 år sedan Lars Andersson debuterade som författare och han har alltsedan dess räknats in bland sin generations mest betydande prosaister. Dubbelromanen om Hedås utgör den första av fyra volymer där Polaris återutger ett urval av hans viktigaste romaner.
 
Programmet genomförs med stöd av Svenska Akademin och Kulturrådet