2020 – Sight of Change

2020 – Sight of Change

Sedan Alma Löv Museums uppstart 1998 har museet visat konstprojekt med ett fokus på att skapa en plattform för experiment, det avvikande och en plats med stor konstnärlig frihet. På området finns ett tjugotal arkitektoniska paviljonger i ett stort naturområde och huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat; en ombyggd lada, på tusen kvadratmeter med flera våningar och salar med café, teatersalong och skaparverkstad. Museet sträcker sig över ett stort parkliknande område med skulpturer och installationer. Museet består av en permanent konstsamling och presenterar varje säsong en omfattande tillfällig utställning med både internationella och svenska konstnärer. 

Årets tema bestämdes före coronavirusets utbrott utifrån tankar kring den tid vi befinner oss i, som på många sätt är ett akut läge där förändring måste ske. Idén bakom årets konstprojekt är att ge flera skildringar av förändring där olika separata utställningarna relaterar till och återspeglar vår samtid och omvärld. Kopplingar mellan olika konstnärliga motiv ger ett bredare spektrum av syn på förändring och gör oss medvetna om att tillvaron till stor del hänger ihop. Utställningen ger en mångfacetterad skildring av vad det innebär att vara människa i en komplex och föränderlig värld. 

Många verk har inspirerats av platsen och växt fram i dialog med atmosfären och arkitekturen i utställningsrummet. Konstnärerna ges stor frihet att utforma utställningarna och på olika sätt samspela med omgivningen utan begränsningar. Naturen, konsten och tekniken förenas sida vid sida och interagerar med varandra. Olika konstnärliga uttryck möts och ger besökaren en helhetsupplevelse. I utställningen visas serieteckningar, träsnitt, skulpturer, installationer, videoverk, måleri, fotokonst, programmering och bokkonst med både svenska och internationella konstnärer. 

Om utställningarna i korthet
Den spanska konstnären Begoña Egurbide visar två fotoutställningar som utforskar sambandet mellan upplevelse och minne. Detta förstärks genom en lentikulär fototeknik som gör att objekten framträder och försvinner likt rörliga bilder. Egurbide visar även videoverket Amor Fati – Älska ditt öde. Björn Runge har världspremiär i Alma Lövs rokokosal av filmen Horizon som skildrar människans inre och yttre värld i en timmes lång associativ poetisk film. Sara Granér visar ett urval av serieteckningar ur hennes senaste bok Allas lika mellangärde där humor och allvar synliggör samtidens fördomar och tankesätt. Glaskonstnären Inga-Lena Klenell visar installationen Alma Mater som återspeglar både naturens styrka, utsatthet och skörhet. Glasinstallationen omfamnas av kaprifolen som tar sig in genom rummets väggar. 

Förgänglighet och förändring av tid skildras i Olle Essviks installation Vindstädningen och From the hidden corners of internet där digitala youtubeklipp omvandlas till flera hundra fysiska inbundna flipbooks. I Timo Menkes film Liquid Crystal Effects undersöks förvandlingen av Långbans gruva i Värmland där kultur, kapital och kristall omvandlats. Idun Baltzersens visar stora träsnitt och collage i tyg som skildrar unga kvinnornas liv och identitet i relationen till en betraktande omvärld och dess underliggande maktstrukturer. Peter Johansson fyra meter höga portal Bergmanpassagen reser sig upp i träden; en järnridå av kedjor som hänger ner likt ett grått regn. Amalia Billes keramikskulpturer av stora klotformade huvuden sticker upp över vattenytan i installationen Nattbad. Karin Broos visar flera nya målningar från vardagliga motiv som skildrar den mångbottnade tillvaron. 

Konstnärsgruppen Association for Social Contribution (ASC) visar installationen Dokument Inifrån där den senaste tidens nyhetsrapportering strimlats ner i en dokumentförstörare som därefter blivit konstruktionsmaterial till skulptur. Strimlorna innehåller senaste månadernas artiklar om pandemin, USA s president Donald Trump, Georg Floyd och klimatkrisen, blandat med väderrapporter, dödsannonser och krönikor.

Medverkande Konstnärer 2020

Idun Baltzersen
Amalia Bille
Karin Broos
Begoña Egurbide
Olle Essvik
Sara Granér

Peter Johansson
Inga-Lena Klenell
Timo Menke
Björn Runge
ASC – Association for Social Contribution