2014 – Coming up from Underground

2014 – Coming up from Underground

Efter tretton år av ett stormaktigt och omtumlande liv somnade Alma Löv in. Fortfarande ung och vacker. Nu efter tre års dvala börjar hon plötsligt röra på sig. Alma kommer från underjorden att styra CIA – konstens underrättelse verksamhet.

Alma Löv CIA Center for Interactual Art har sitt huvudkontor i tillbyggda Paleis Oranjestraat med möjligheter för workshops, seminarier, installationer, performances etc bl a i nya Rokokosalen.

Högst upp i Palatset finns ett nytt kulturbibliotek med ett trettiotal aktuella kulturtidskrifter. Varje år firas konstens födelsedag och ny konst föds dagligen. All denna konst har inte evigt liv. CIA har inrättat världens första och enda begravningsplats för konst, Burial GroundX samt ett kolumbarium med ett åttiotal urnor. Vad vore en ärofull död mot ett långt och tråkigt utdraget liv?

Alma Löv Museums gamla paviljonger har fått färg och i dessa små kapell presenteras fasta installationer av ett tiotal konstnärer. En nästan fem meter hög bronsskulptur av Henk Visch står stadig bredvid begravningsplatsen och visar vägen. Alma Löv CIA´s hemliga agenter kommer att installeras och via hemsidan finns möjlighet att anmäla sig som angivare eller medlöpare. På hemsidan visas de få veckodagar som anläggningen har öppet och här kan besöket boka

Medverkande Konstnärer 2014

Sara Vide Ericson
Andreas Poppelier
Magnus Larsson
Shang Imam
Eric Schüldt
Sara Broos
Athena Farrokhzad
Maria Andersson

Alevita Kakhidze
Annika Kupiainen
Mattias Åkeson
Kristina Matousch
Andreas Gedin
Caroline Mårtensson
Johan Tirén