2008 – Present

2008 – Present

Alma Löv firar 10 år!

Alma Löv Museum of E & U, en kulturhuvudstadssatsning som överlevde kulturåret 1998. Alma firar i år sitt tioårsjubileum med projekt PRESENT tillsammans med Jörgen Svensson och Anna Persson som i år firar 50 resp. 40 år med fest på Alma Löv. Jörgen och Anna är årets co curators och har valt ut de konstnärer som ställer ut i sexton 
paviljonger. I år tas även den nya byggnaden Paleis Oranjestraat med tio rum/salar i bruk, här svarar Marc Broos för valet av utställare. I projektet medverkar ett 30-tal svenska och internationella konstnärer. PRESENT är ett presentbord fyllt av samtidens konstnärliga uttryck.

Framtiden är inte vad den har varit, kan inte förutses längre. The PRESENT is not anymore what it was/is. PRESENT  kan ju vara allt från poetiska gåvoceremonier, symboliska presenter till världens alla maktpersoner, fiktiva Nobelpris, ogåvor, motgåvor, föreliggande, ifrågavarande, lägga fram, komma in med, presentera, överlämna, lämna fram, framföra, framställa, gåva, skänk, nuvarande, innevarande, pågående, aktuell, nu levande, nu gällande, närvarande, redovisa, pågående.

Med stöd av Region Värmland Stiftelsen för Framtidens Kultur  Sunne Kommun Konstfrämjandet i Värmland 

Medverkande Konstnärer 2008

Alma Löv Museums paviljonger, curators Jörgen Svensson och Anna Persson

Amanda Herman
Mikael Johansson
Malin Bogholt
Leif Elggren 
Leif Skoog & Johan Sunesson
Marc Boswell
Sonja Nilsson
Katti Lundh
Staffan Mossenmark
Anna Persson
Sylvia Kochanska
Carin Ellberg
Erik Pauser
Lina Selander
Anders Boqvist
Lisa Jeannin 

Paleis Oranjestraat, curator Marc Broos

Karolina Holmlund
Anders Widoff
AK Westin & Po Hagström
Matthias van Arkel & Alex van de Belt
Jan Cardell
Björn Perborg
Peter Eskilsson
Karl Bergström
Pia Fagerberg
Mattias Göthlin
Anna Plünning
Barbara Ekström
Peter Truckenbrod
Staffan Jofjell