2007 – Paleis Oranjestraat

2007 – Paleis Oranjestraat

Alma Löv fick 2007 års Dynamo stipendium från Konstnärsnämnden. Marc Broos, skaparen av Alma Löv Museum, tilldelas Sveriges bildkonstnärsfonds Dynamostipendium på 100 000 kr.Den offentliga utdelningen av stipendiet äger rum den 3 september kl 18 i Konstnärsnämndens nya lokaler på Maria skolgata 83 i Stockholm. Marc Broos kommer då att presentera sitt arbete med att skapa Alma Löv Museum i värmländska Östra Ämtervik. Här följer styrelsens motivering: ”Bildkonstnärsfondens  Dynamo-stipendium utdelas till en person som på eget initiativ driver en verksamhet som kommer form- och bildkonstnärerna till godo, som skapar arbets- och visningsmöjligheter utanför de etablerade institutionerna och har ambitionen att stödja även de nya konstnärskapen.

Det är ingen som kan förneka att det slår gnistor om Marc Broos. Hans rastlöshet har genererat energi till svenskt konstliv i nära ett decennium. Född i Eindhoven –  en stad som verkligen sprider ljus över världen – har han hållit kvar sina kontinentala kontakter, fast han rotat sig allt djupare i den värmländska jorden. Upprinnelsen till hans pågående projekt var att skapa ett alternativ till Kulturhuvudstadsårets stockholmsfixering. Det har han verkligen lyckats med – i Östra Ämtervik är det ”kulturlandsortsår” varje år.

Marc Broos skapelse heter The Alma Löv Museum of Experimental & Unexp. Art, där “unexp.” kan stå för “unexpected”. Inte så sällan är hans projekt just både överraskande och oväntade. Inte bara för publiken utan ibland lika mycket för honom själv. En riskabel svaghet som han vänder till överrumplande styrka. Alma Löv är en återkommande utställning, men också en form av gästateljéer, en skiftande konstnärskoloni – och en konstsamling. Embryot till ett museum som med tiden kommer att kunna mäta sig med dem i våra storstäder. Det senaste tillskottet är Palejs Oranjestraat – som givit tio nya rum till konsten. Bildkonstnärsfondens styrelse var helt enig om att Marc Broos skulle ha Dynamo-stipendiet. Att det blev i år var inte en dag för tidigt. Vi gratulerar honom och vet att slantarna kommer att spenderas väl – på konstnärer.”

Medverkande Konstnärer 2007

Nathalie Djurberg
Lars Brunström
Anna Ekman
Barbro Hemer 
Jan Cardell  ljudinstallation
Henk Visch
Han Hoogerbrugge
Tommy & Angela Bergström
Hanna Sköld
Karin Broos
Mieke Gerritzen
Ernst Billgren
Jan Håfström 

Maya Eizin Öijer
Kristina Müntzing  
Denise Grünstein
Mari Rantanen
Jenny Holzer
Gilbert and George
Karin Mamma Andersson
Kathinka Ahlbom
Hans Biezen
Annika von Hausswolff
Jacob Dahlgren
ASC – Assocation for Social Contribution