2002 – Human Body in Return

2002 – Human Body in Return

Efter fyra års verksamhet med konstprojekt från andra länder, andra delar av landet vill vi nu för första gången presentera ett konstprojekt med värmländsk prägel. Alma Löv Museum har bjudit in värmländska organisationer, föreningar, institutioner och grupper att som ”curators” presentera konstprojekt på temat The Human Body In Return i var sin  paviljong.

The Human Body in Return
1. Rackstad Museet Arvika
2. Konstfrämjandet i Värmland
3. Kristinehamns Konstmuseum
4. Fria Kulturcentrum Karlstad
5. Konstnärernas Kollektiv Verkstad
6. Värmlands Konsthantverkare
7. Värmlands KonstnärsFörbund
8. Reforma Konsthantverk Kollektiv
9. Kyrkeruds Est. FHS
10.Unga Värmlänningar

Dessa 10 arrangörer har bjudit in 50 konstnärer för att utforma sina paviljonger.  I femton paviljonger & huvudbyggnad  – Värmlands egen Art Fair . Följande 50 konstnärer deltog av ovannämnda arrangörer: 

The Human Body in Return II 
En större satsning på Island ”The Human Body in Return”. I sommar satsar vi på isländsk konst. From 8 juni – 22 aug visar Alma Löv Museum experimentell konst på temat The Human Body in Return. 14 isländska konstnärer samt en gästkonstnär från Mexico visar verk i var sin paviljong.

Isländsk konst har väckt intresse särskilt för sin mångfald och särpräglade individualistiska natur. Generellt vidareutbildar sig de isländska konstnärerna internationellt, framförallt i Europa och i USA. De flesta återvänder sedan till sitt hemland med nya kunskaper och influenser som ständigt förnyar den isländska konsten.

Konstnärerna som kommer hit kan sägas vara av två “generationer”, dels de som är födda på 50-talet, dels på 60-talet; den yngsta är född ‘71. Några av de äldre konstnärerna har tidigare visat sina verk i Sverige medan den yngre generationen är helt okänd för svensk publik.

Årets tema: 2002
My Bonny is Over the Ocean

På 70-talet var ”My Bonny is over the ocean” en populär sång. Muséets organisatör Marc Broos hade som liten ett holländskt hembiträde. Hon sjöng, omedveten om den felaktiga texten, i stället ”My body is over the ocean, my body is over the sea…oh bring back, bring back, bring back my body to me to me…”. Ingen i familjen avslöjade det felaktiga i texten. Hon sjöng inlevelsefullt och man hörde längtan i hennes röst. ”Last night when i layed on my pillow I dreamt that my body came back to me”. Trettio år senare blir hembiträdet upphovskvinnan till titeln/temat för Alma Löv Museums projekt 2002; som kretsar kring kroppen, ”The Human Body in return”. 

Medverkande Konstnärer 2002

The Human Body in Return
Lennart Alves
Annica Berglund
Tommy Bergström
Eva Bodin
Lars Bodin
Per Brandstedt
Karin Broos
Gunilla Cedmar
Karl Chilcott
Thomas Christensson
Lars-Uno Ericsson
Mona Falk
Rolf Gustafsson
Britt-Inger Hansson
Jonas Holmström
Margaretha Jansson 
Björn Molin
Morgan Johansson
Hildegun M. Jones
Steven Jones B
Christian Larsson
Dan Lekberg
Lars Lerin
Angela Lind Bergström
Robert Lindahl
Evert Lundberg
Ann Lönn
Ulla Magnusson
Mona Nylin
Veronica Odén
K.G.Ohlsson
Lorraine Rantala
Ditte Reijers
Niclas Stenholm
Kjell Sundberg
Eva Vogel
Kerstin Wessberg
Per Westling
Stefan Westling
Jörgen Zetterquist
Peter Örtendahl  

The Human Body in Return II 
Arrangörer på Island: 
Halldór Björn Runólfsson, lektor Konsthögskolan Reykjavik, Island, redaktör Konsttidningen NU – The Nordic Art Review 
Erla Thórarinsdottír, konstnär Island
Gabriela Fridriksdóttir
Gudrún Vera Hjartardóttir
Sara Björnsdóttir
Ilmur Stefánsdóttir
Erla S. Haraldsdóttir & Daniela Franco (Mexico)
Steingrímur Eyfjörd
Svava Björnsdóttir
Jón Oskar
Margrét H. Blöndal
Egill Sæbjörnsson
Hulda Hákon
Daníel Magnússon
Erla Thórarinsdóttir
Ásmundur Ásmundsson