2000 – Living Unit, Living United

2000 – Living Unit, Living United

 

Är människan en halvöppen dörr som leder till ett rum för alla ?  

The A.L.Museum of E & U : Ett projekt som ständigt förnyas, utvecklas. A.L. Museum vill vara en tummelplats för ideer, nytänkande och forskning.  År 2000 presenterar vi ett unikt konstprojekt/experiment Living Unit-Living United.  

Projektidén
Kultur, utbildning, information, ny teknik sammanförs, samverkar i olika former.  Olika grupper blir aktivt delaktiga i konstprojekt Living Unit Living United. Deltagarna, tex. universitetsstuderande,   kommer under några dagar att bo mitt i ett konstprojekt. Små grupper kommer att arbeta och delta i projektet i de totalt tretton paviljongerna som ingår i A.L. Museum och som finns utspridda i en skogsdunge nära sjön Fryken.

Program
Programmet är en samverkan av kulturella aktiviteter i projektform; forskning, tematisering. Både teoretiskt och praktiskt arbete utförs. Kulturutövare tex. medverkande från teater, bildkonstnärer (skulptur-målar ateljé), författare, musiker samt tex. universitets personal ansvarar för programmet som utförs som projektarbete, studier, seminaria.

Konstprojekt
Området som deltagarna kommer att bo och arbeta i består av tretton paviljonger i en skogsdunge. Paviljongerna (living units) utformas och inreds av olika konstnärer. En paviljong (Living Unit) utformas (av elever från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm) som “sovsal” med sängar i tre våningar , en paviljong blir föreläsningssal, en annan paviljong blir tehus. Tom. en biograf med videoprojektor och öppen konstateljé är planerad.  Små grupper bor mitt i konstområdet. Deltagare kan komma från olika intresseområden, från olika länder. Grupper, tex. studerande från Tyskland möter studerande eller arbetslösa från Sverige under tre, fyra dagar. (Living United). Tillfälliga besökare har tillträde till området och kan delta i tex. föreläsningar i mån av plats. Material från olika grupper sparas och blir tillgängligt för kommande besökare. På området och i paviljongerna utförs konstprojekt med konstnärer från olika länder. Kontakter har tagits med några intressanta video och installationskonstnärer från Canada och England. 

Medverkande Konstnärer 2000

Kungliga Konsthögskolan Stockholm
Jennifer Espling
Peter Echer
Sara Kristoffersson
Tilda Lovell
Richard Svensson
Henric Westlund
Nina Bondeson
Anders Petersen

Max Streicher 
Lotte Benning 
Tilman Küntzel 
J.C. Pascal  
Ove Hemer – Eastwater Productions
Ditte Reijers – Eastwater Productions
Carin Ericcson – Eastwater Productions
Frans Wester Belgien