1999 – Make a Memory

1999 – Make a Memory

Den som varken ser framåt eller bakåt den får se upp. (Henrik Tikkanen)

Ett millennium går mot sitt slut och med tanke på detta presenterade vi  1999 konstprojekt med temat; ”Make A Memory”. Något slags bokslut med aningar om framtiden. 

De som formulerade tankar och problemställningar i ”Make a Memory” var bl a de yngre,  framtiden, framtidens konstnärer. Vilka tankar, vilka förväntningar inför framtiden finns hos de framtida konstnärerna? Vilka indikationer finns och utgör dessa något mått. Kan vi ana, kan vi förutse hur konsten, det nya århundradet kanske kommer att se ut?

Medverkande Konstnärer 1999

Stijn Peeters, Holland
Martin Boxtel, Belgien
Marc van Zanten, Irland
Hans Biezen,  Sverige
Angela Lind Bergström, Sverige
Staffan Jofjell, Sverige
Karin Hemer Broos, Sverige  
Land of Clay från Holland
Henk Visch, Holland
Valands Konsthögskola Göteborg under ledning av Jörgen Svensson och Anna Persson 
Helena Backman  
Kristian Berglund  
Conny Carlsson  
Patrick Dahlberg 
Karin Elmgren
Kajsa Eriksson  
Katarina Friberg 
Anna Fröman 
Charlotte Karlsson  
Runo Lagomarsino  
Patric Larsson

Pia Mauno 
Kristina Müntzing 
Jesper Norda 
Kristian Oliveberg   
Björn Perborg 
Helena Roos   
Anna Rosenberg 
Christina Skårud   
Morgan Stenman 
Erland Stålberg  
Linda Tedsdotter 
Johanna Tymark  
Rita Winde 
Theo Ågren 
Grafikskolan i Stockholm under ledning av Peter Johansson     
Isak Bergh
Mats Bergqvist
Johanna Björkqvist
Britta Henley
Anne Li Karlsson
Jenny Mörtsell
Jessica Nordström
Leicy Olsborn
Lena Oja
Anna Strid